Homepage

WELKOM OP DE WEBSITE VAN HANS STOFBERG INTEGRALIST


In maart 2012 is Hans Stofberg gestart als Zelfstandig Professional (ZP’er) in de functie Integralist. De kern van zijn werk is samen te vatten in:


Integraal in Bouw, Energie en Circulair Bouwen.


Hans Stofberg werkt als zelfstandig professional  in de flexibele schil van bouwbedrijven en biedt zijn diensten aan in de vorm van advisering en assistering bij architectenbureaus, adviesbureaus, aannemers, woningbouwcoöperaties en projectontwikkelaars. De werkzaamheden kunnen bestaan uit:

  • Projectmanagement in de voorbereidingsfase,
  • Projectmanagement in de realisatiefase,
  • Directievoering en toezicht,
  • Overleg overheden en nutsbedrijven in voorbereidings- en uitvoeringsfase,
  • Huisvestingsvraagstukken.In de afgelopen jaren is de prijs van energie verdubbeld. Het oplopen van de energieprijs heeft een aantal oorzaken:

  • er is een stijgende vraag naar brandstof vanuit China en India,
  • veel olie en gas reserves liggen in politiek instabiele regio’s,
  • speculatie op de grondstoffenbeurzen,
  • de fossiele brandstoffen worden schaarser.

De verwachting is dat de energieprijs de komende jaren zal blijven stijgen.


Door de verbranding van fossiele brandstoffen is ook de zorg voor het milieu een belangrijk thema, evenals broeikasgassen en de opwarming van de aarde. Het staat bijna dagelijks in de krant.


Om het gebruik van fossiele brandstoffen en daarmee de  uitstoot van CO2 te beperken heeft de overheid wet- en regelgeving voor woningen en gebouwen vastgesteld. Voor de nieuwbouw wordt in de NEN 7120 EPG (Energie Prestatie Gebouw) de bepalingsmethode omschreven om de EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) van gebouwen te bepalen.  Voor de bestaande bebouwing moet men bij verkoop van een woning of gebouw of bij het opnieuw verhuren in het bezit zijn van een Energielabel. Op dit Energielabel wordt de energetische kwaliteit van het object aangegeven alsmede een aantal globale maatregelen om energie te besparen.